Osteopathie voor paarden

Osteopathie voor paarden

Osteopathie voor paarden deed slechts vrij recent zijn intrede in de diergeneeskundige wereld. Het combineert in de praktijk medische, veterinaire en wetenschappelijke kennis met de osteopathische principes en filosofie. Wetenschappelijke en evidence-based anatomische en fysiologische kennis hebben een hoge prioriteit in de osteopathische aanpak voor paarden, zowel in het onderzoek als in de behandeling.

 

Indicaties voor osteopathie bij paarden:

– Verminderde prestaties

– Onregelmatig lopen

– Veelvuldig struikelen

– Minder goed ruggebruik

– Moeilijke galopwissels

– Moeilijk onderbrengen van de achterhand

– Weerstand tegen het bit

– Singelnijd

– Gedragsveranderingen

Deze lijst dient enkel als richtlijn.

 

Maar ook preventief kan osteopathie zijn nut bewijzen. Het paardenlichaam wordt terug in staat gesteld om zo goed mogelijk te functioneren onder de door de ruiter opgelegde beperkingen. Blokkades kunnen op die manier behandeld worden alvorens de ruiter ze gewaar wordt en vooraleer ze klinische problemen veroorzaken.

Want ook ieder paard is een atleet…