Veel Gestelde Vragen

Hier vind je de meest gestelde vragen terug. Heb je toch nog een vraag, of wil je extra informatie? Aarzel niet om contact op te nemen.

Is er een terugbetaling voor osteopathie?

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten.

Heb ik een medisch voorschrift nodig voor een osteopathische consultatie?

Uw osteopaat heeft geen nood aan een medisch voorschrift van uw huisarts of specialist. Toch kan het nuttig zijn om testresultaten van reeds uitgevoerde onderzoekingen mee te brengen en voor te leggen aan uw osteopaat.

Hoeveel osteopathische behandelingen heb ik nodig?

Het aantal behandelingen is onder andere afhankelijk van de aard en de chroniciteit van de klacht. Dit betekent dat deze vraag zeer moeilijk te beantwoorden is en zeer individueel dient betracht te worden. Uw osteopaat zal u graag meer uitleg verschaffen betreffende de te verwachten prognose van uw klachten.

Sluit osteopathie aan bij de wetenschappelijke evolutie?

Evidence Informed Osteopathy (EIO) staat voor een osteopathie die haar eigen kennis en ervaring met inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek kritisch aftoetst. Op die manier probeert men voor een concreet probleem een optimale oplossing te vinden of strategie te ontwikkelen. EIO is prioritair voor onze beroepsgroep en maakt integraal deel uit van het academisch onderwijs in de osteopathie.

Wat betekenen de letters “DO”?

De letters “DO” staan voor Diploma in de Osteopathie. Oorspronkelijk komt deze titel uit de USA en betekende in eerste instantie “Diplomated Osteopath”. Nadien werd het omgevormd tot “Doctor in Osteopathy”. In Europa bleef men bij de oorspronkelijke betekenis.

 
 
Wist je dat?

Jaarlijks meer dan 700.000 Belgen een osteopaat raadplegen.

De tevredenheid van de patiënt met betrekking tot de osteopathie het hoogst is van alle zorgverstrekkers!